Domov Akcie O nás Doprava Nový tovar
Kategórie
Default category

Plastové kity a stavebnice

Automobily

E-motion Pohybové efekty

Lietadlá HERPA

G - Záhradná železnica

TT - lokomotívy

TT - štartovacie sety

TT - vagóny

TT - koľajivo

TT - náhradné diely a súčiastky

TT - budovy a stavby

TT - figúrky a postavičky

TT - lampy a návestidlá

H0 - štartovacie sety

H0 - lokomotívy

H0 - vagóny

H0 - koľajivo

H0 - náhradné diely a súčiastky

H0 - budovy a stavby

H0 - figúrky a postavičky

H0 - lampy a návestidlá

H0e - modely mierky H0e

N - modely veľkosti N

N - budovy a doplnky

N - koľajivo

Stavba krajiny a doplnky

Generátory pary

Koľajiská

Digitál a elektronika

Príslušenstvo a literatúra

Nezaradené
Výrobcovia
Informácie
> Informácie o nás
> Train & Coffee Trnava

> Novinky
> Katalógy výrobcov
> Manuály a návody

> Kupujete darček?

> Trnavský deň modelovej železnice 2014

> Ochrana osobných údajov
> Ako nakupovať
> Obchodné podmienky
> Odstúpenie od zmluvy
> Možnosti dopravy
> Reklamácia

> Kontaktujte nás

> Užitočné odkazyOchrana osobných údajov Ochrana osobných údajov

Informácie o tom ako spracúvame osobné údaje

O čom je tento dokument?

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie o podmienkach, za ktorých sa bude vykonávať spracovanie Vami poskytnutých osobných údajov. Ak sa tu v ďalšom texte hovorí o "nás" alebo o "našej spoločnosti", je tým myslená spoločnosť ATaC s.r.o.

Prečo budú moje osobné údaje spracúvané?

Registráciou v e-shope, alebo zaslaním objednávky ste sa stal naším zákazníkom. Aby sme Vám mohli dodať objednaný tovar, musíme pracovať s Vašimi osobnými údajmi.

Kto bude moje osobné údaje spracovávať?

Správcom osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu www.modelovazeleznica.sk, t.j. spoločnosť:
ATaC s.r.o., so sídlom Tehelná 9/A, 917 01 Trnava,
IČO: 45 317 950,
Kontaktné údaje - tel. +421 33 5591 555, e-mail: [email protected], www.modelovazeleznica.sk.

Aké osobné údaje budú spracúvané a aký je právny základ pre toto spracovanie?

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je zmluva uzavretá medzi Vami a našou spoločnosťou, objednávka, resp. súhlas udelení pri registrácii v e-shope. Za účelom plnenia našich zmluvných povinností budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a doručovaciu adresu. Ak nám pri registrácii do eshopu, alebo prihlásení do newslettera udelíte súhlas na zasielanie newslettera, Vaše kontaktné údaje budeme ďalej využívať na zasielanie obchodných oznámení a účasť vo vernostnom programe. Svoj súhlas môžete kedykoľvek vziať späť, a to tak, že použijete link pre odhlásenie z newslettera (nachádza sa v päte každého emailu) alebo emailom, prípadne telefonicky na kontakty uvedené vyššie.

Kde budú moje osobné údaje uložené?

Vaše osobné údaje budú uchovávané ako v elektronickej podobe, tak vo fyzickej podobe (vytlačené na faktúre, dodacom liste, prepravnom štítku, pokladničnom bločku prípadne iných účtovných dokladoch alebo prepravných dokladoch). Dokumenty v elektronickej podobe sú ukladané v databáze do ktorej je prístup zabezpečený autorizovaným prihlásením len z povolených IP adries. Osobné údaje obsiahnuté na jednotlivých dokladoch môžu byť dočasne uložené v našich počítačoch do ktorých je prístup zabezpečený heslom. Dokumenty vo fyzickej podobe sú uchovávané v uzamykateľných skrinkách, do ktorých majú prístup len oprávnené osoby.

Kto bude mať k prístup k Vašim osobným údajom?

Prístup k Vašim osobným údajom majú iba pracovníci našej spoločnosti a v nevyhnutnej miere aj naši dodávatelia uvedený nižšie:
- firma ktorá nám vedie účtovníctvo a daňovú agendu, poskytovateľ fakturačného sofvéru,
- prepravné spoločnosti, ktoré prepravujú Vašu zásielku (pošta, kuriérska spoločnosť, zásielkovňa).
Vaše údaje nebudú poskytnuté inej tretej osobe.

Budú moje osobné údaje prenášané mimo územia Slovenskej republiky?

Primárne nie. Poskytnutie osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky sa však môže vyskytnúť ak sa zásielka doručuje do zahraničia.

Ako dlho budú moje osobné údaje vašou spoločnosťou uchovávané?

Po celú dobu trvania zmluvy a následne po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie právnych nárokov zo zmluvy plynúcich, tzn. do doby, kým sa naše vzájomné práva a povinnosti môžu stať predmetom súdneho sporu. S ohľadom na premlčacie lehoty, stanovenej občianskym zákonníkom, budeme Vaše osobné údaje uchovávať po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu z účtovných a daňových dôvodov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek požadovať prístup k vašim údajom - to znamená, že Vám na základe Vašej žiadosti poskytneme informáciu o tom, aké Vaše osobné údaje spracovávame, za akým účelom, z akého zdroja boli tieto osobné údaje získané, komu boli Vaše údaje poskytnuté a aká je plánovaná doba, po ktorej budú uložené.

Máte právo kedykoľvek požadovať opravu nepresných osobných údajov, prípadne ich doplnenie, ak sú tieto neúplné. Máte tiež právo požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli pôvodne zhromaždené, alebo ktoré už nie je správca oprávnený využívať z iných dôvodov (napr. Boli spracované neoprávnene, ich vymazanie ukladá zákon atď.).

Máte právo požadovať obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov - to znamená, že nás môžete požiadať, aby sme nevymazávali Vaše údaje, u ktorých by sme tak boli povinní inak urobiť, a tiež nás môžete požiadať, aby sme s Vašimi osobnými údajmi ďalej nepracovali, kým sa nevyjasní, či sú spracovávané údaje presné, príp. či bola Vaša námietka proti spracovaniu osobných údajov vznesená dôvodne

posledná zmena 25.05.2018

Pokračovať
Predajňa Trnava viac
Kamenná predajňa Modelová železnica
Športová 14, Trnava
(Zobraziť mapu)
< Otváracie hodiny >
033 / 5591 555
✉ kontakt emailom
Tovar skladom možno uhradiť aj kartou:

VISA VISA ELECTRON MC
MAESTRO Discover DC
Košík viac
0 položiek
Zľavy viac
Mierka: H0

Parná lokomotíva rady 555.0, ČSD
Parná lokomotíva rady 555.0, ČSD
379,90€
295,00€

Nové produkty viac
Mierka: H0

Vináreň Zur Traube
Vináreň Zur Traube
22,68€