Domov Akcie O nßs Doprava Novř tovar
Kategˇrie
Default category

PlastovÚ kity a stavebnice

Automobily

E-motion PohybovÚ efekty

Lietadlß HERPA

G - Zßhradnß ×eleznica

TT - lokomotÝvy

TT - Ütartovacie sety

TT - vagˇny

TT - kożajivo

TT - nßhradnÚ diely a s˙Ŕiastky

TT - budovy a stavby

TT - fig˙rky a postaviŔky

TT - lampy a nßvestidlß

H0 - Ütartovacie sety

H0 - lokomotÝvy

H0 - vagˇny

H0 - kożajivo

H0 - nßhradnÚ diely a s˙Ŕiastky

H0 - budovy a stavby

H0 - fig˙rky a postaviŔky

H0 - lampy a nßvestidlß

H0e - modely mierky H0e

N - modely veżkosti N

N - budovy a doplnky

N - kożajivo

Stavba krajiny a doplnky

Generßtory pary

Kożajiskß

Digitßl a elektronika

PrÝsluÜenstvo a literat˙ra

NezaradenÚ
Vřrobcovia
Informßcie
> Informßcie o nßs
> Train & Coffee Trnava

> Novinky
> Katalˇgy vřrobcov
> Manußly a nßvody

> Kupujete darŔek?

> Trnavskř de˛ modelovej ×eleznice 2014

> Ochrana osobnřch ˙dajov
> Ako nakupovaŁ
> ObchodnÚ podmienky
> Odst˙penie od zmluvy
> Mo×nosti dopravy
> Reklamßcia

> Kontaktujte nßs

> U×itoŔnÚ odkazyAko vlßŔiky funguj˙? HEADING_TITLE
Untitled document

Analógová (klasická) prevádzka 

Lokomotívy sú napájané jednosmerným prúdom s napätím od 0 do 14 V. Ovláda´┐Ż vlaku umo´┐Ż´┐Żuje zmenu rýchlosti lokomotívy pomocou regulácie napätia (0-14 V).

Kolesá lokomotívy zberajú prúd z ko´┐Żajníc. Ko´┐Żajnice sa nesmú vodivo spoji´┐Ż, spôsobilo by to skrat. Ke´┐Ż v ko´┐Żajnici nie je prúd lokomotíva stojí. Ak ovláda´┐Żom zapneme prúd, lokomotíva sa dá do pohybu. Zmenou výšky napätia v ko´┐Żajniciach ovládame rýchlos´┐Ż lokomotívy. Ak zmeníme polaritu napätia v ko´┐Żajniciach lokomotíva bude jazdi´┐Ż opa´┐Żným smerom.

Hlavnou nevýhodou analógového ovládania oproti digitálnemu je to, ´┐Że mô´┐Że by´┐Ż ovládaná iba jedna lokomotíva na jednom elektornickom obvode (ko´┐Żajisko, ´┐Żas´┐Ż ko´┐Żajiska). Pokia´┐Ż sa viac lokomotív nachádza na rovnakej ko´┐Żaji, jazdia rovnako (preto´┐Że napätie prúdi do ka´┐Żdého motor´┐Żeka rovnako, oba motor´┐Żeky sú zapojené teda vzh´┐Żadom na zdroj paralelne).

Mo´┐Żným riešením sú izolované ko´┐Żajové úseky. Mô´┐Żete ma´┐Ż takto na ko´┐Żajisku viac lokomotív, avšak potrebujete pre ka´┐Żdú lokomotívu jeden regulátor jazdy.

Digitálna prevádzka

U digitálneho ovládania je celé ko´┐Żajisko v´┐Żdy pod rovnakým napätím (16 V a na rozdiel od analógu striedavý prúd, nie jednosmerný). Aby bolo mo´┐Żné ovláda´┐Ż jednotlivé lokomotívy, je potrebné ovládacie centrum - centrála, ktoré pokyny (digitálne informácie – „príkazy“) predáva cez ko´┐Żaje na lokomotívy. Aby tieto pokyny mohli tie´┐Ż nie´┐Żo robi´┐Ż s lokomotívami, má ka´┐Żdá lokomotíva svoj dekodér, ktorý tieto pokyny prijíma a prevádza, teda dekóduje, z ´┐Żoho vznikol názov dekodér (napr.: 56121/56122).

V dekodéri, ktorý je zabudovaný v lokomotíve je z vysokofrekven´┐Żného napätia opä´┐Ż vytvorené jednosmerné napätie (jednosmerný prúd), ktorým sú pohá´┐Żané motor´┐Żeky pod´┐Ża „príkazov“ centrály.
Ka´┐Żdá lokomotíva (resp. jej dekóder) má iba jednu adresu  (napr.: „03“). Pokia´┐Ż je táto adresa identická s adresou lokomotívy, potom lokomotíva zistí: "Pozor, tento pokyn je pre m´┐Ża". Následne je tento pokyn dekódovaný a dekodér lokomotívy ho prevedie na analógové funkcie: lokomotíva ide napr. rýchlejšie, pomalšie, zapne svetlo, píska alebo zastaví.

Pri inštalácii dekodéru je treba postupova´┐Ż pod´┐Ża pokynov výrobcu Digitálneho systému, ktorý pou´┐Żívate. Musíte tie´┐Ż bra´┐Ż oh´┐Żad na mo´┐Żnos´┐Ż umiestnenia dekodéru do modelu – vä´┐Żšina moderných modelov je k tomu prispôsobená a má digitálne rozhranie (zástr´┐Żku/konektor) pre spojenie dekodéru s modelom.

PokraŔovaŁ
Predaj´┐Ża Trnava viac
Kamenn´┐Ż predaj´┐Ża Modelov´┐Ż ´┐Żeleznica
´┐Żportov´┐Ż 14, Trnava
(Zobrazi´┐Ż mapu)
< Otv´┐Żracie hodiny >
033 / 5591 555
✉ kontakt emailom
Tovar skladom mo´┐Żno uhradi´┐Ż aj kartou:

VISA VISA ELECTRON MC
MAESTRO Discover DC
Ko´┐Ż´┐Żk viac
0 polo´┐Żiek
Z´┐Żavy viac
Mierka: H0

╚D, Rřchlikovř voze˛, Typ Y/B 70, 2. trieda s oddielom pre bicykle
´┐ŻD, R´┐Żchlikov´┐Ż voze´┐Ż, Typ Y/B 70, 2. trieda s oddielom pre bicykle
56,56´┐Ż
51,26´┐Ż

Nov´┐Ż produkty viac

LokSound 5 Nano DCC s kßblikmi
LokSound 5 Nano DCC s k´┐Żblikmi
110,00´┐Ż