Domov Akcie O nás Doprava Nový tovar
Kategórie
Default category

Plastové kity a stavebnice

Automobily

E-motion Pohybové efekty

Lietadlá HERPA

G - Záhradná železnica

TT - lokomotívy

TT - štartovacie sety

TT - vagóny

TT - koľajivo

TT - náhradné diely a súčiastky

TT - budovy a stavby

TT - figúrky a postavičky

TT - lampy a návestidlá

H0 - štartovacie sety

H0 - lokomotívy

H0 - vagóny

H0 - koľajivo

H0 - náhradné diely a súčiastky

H0 - budovy a stavby

H0 - figúrky a postavičky

H0 - lampy a návestidlá

H0e - modely mierky H0e

N - modely veľkosti N

N - budovy a doplnky

N - koľajivo

Stavba krajiny a doplnky

Generátory pary

Koľajiská

Digitál a elektronika

Príslušenstvo a literatúra

Nezaradené
Výrobcovia
Informácie
> Informácie o nás
> Train & Coffee Trnava

> Novinky
> Katalógy výrobcov
> Manuály a návody

> Kupujete darček?

> Trnavský deň modelovej železnice 2014

> Ochrana osobných údajov
> Ako nakupovať
> Obchodné podmienky
> Odstúpenie od zmluvy
> Možnosti dopravy
> Reklamácia

> Kontaktujte nás

> Užitočné odkazySpriahla v modelovej mierke TT HEADING_TITLE
Untitled document

Spriahla slúďż˝ia na spájanie vagónov a lokmotív.V súďż˝asnosti je na trhu viacero druhov a to môďż˝e spôsobiďż˝ komplikácie, preto sa Vám v tomto ďż˝lánku snaďż˝íme problematiku spriahiel priblíďż˝iďż˝.

Na aké spriahla môďż˝ete najďż˝astejšie naraziďż˝ v mierke TT

Na všetkých nových modeloch z produkcie firmy Tillig TT sa uďż˝ nachádzajú nové spriahla Tillig. Výnimku tvoria iba modely vo verzii START.

  "nové spriahlo" Tillig   krátke spriahlo BTTB  starý typ spriahla
 
http://shop.modelovazeleznica.sk/clanky/novespriahlo.jpg
 
Krátke spriahlo (po kusoch)
 
http://shop.modelovazeleznica.sk/clanky/starespriahlo.jpg


norma NEM 358

viac informácii niďż˝šie

"staré spriahlo" - spriahlo BTTB (Berliner TT Bahnen) - spriahlo "na pruďż˝inke"

viac informácii niďż˝šie

takýto typ spriahla nájdete na starých vagónoch/lokomotívach, uďż˝ sa vôbec nepredáva

 

Šachta / kulisa na spriahlo

Šachta predstavuje "otvor", do ktorého zasunieme na lokomotíve alebo vagóne spriahlo. Nové spriahla Tillig sú štandardne osádzané práve do šachty podďż˝a normy NEM.

Staršie "krátke spriahlo" sa na model osádza pomocu pruďż˝inky, ktorá spriahlo drďż˝í a umoďż˝uje jeho pohyb. Na novďż˝ších modeloch je pruďż˝inka nahradená kinematikou, ktorý zabezpeďż˝uje lepšie uchytenie spriahla, bez toho aby obmedzovala jeho pohyblivosďż˝.

 

http://shop.modelovazeleznica.sk/clanky/08840.jpg

 

Na obrázku je vyobrazené nové spriahlo Tillig (ďż˝ervená a biela farba) a šachta podďż˝a normy NEM (modro-zelená farba). 

Ako kúpiďż˝ správne spriahla?

schema pre vyber typu spriahla
Pokračovať
Predaj�a Trnava viac
Kamenn� predaj�a Modelov� �eleznica
�portov� 14, Trnava
(Zobraziďż˝ mapu)
< Otv�racie hodiny >
033 / 5591 555
✉ kontakt emailom
Tovar skladom mo�no uhradi� aj kartou:

VISA VISA ELECTRON MC
MAESTRO Discover DC
Ko��k viac
0 polo�iek
Z�avy viac
Mierka: H0

Plošinový vagón Sgmmns 4505, On Rail GmbH, s nákladom oceľových zvitkov
Plo�inov� vag�n Sgmmns 4505, On Rail GmbH, s n�kladom oce�ov�ch zvitkov
61,93ďż˝
54,58ďż˝

Novďż˝ produkty viac
Mierka: H0

Plošinový vagón Sgmmns 4505, On Rail GmbH, s nákladom oceľových zvitkov
Plo�inov� vag�n Sgmmns 4505, On Rail GmbH, s n�kladom oce�ov�ch zvitkov
61,93ďż˝
54,58ďż˝