Domov Akcie O nás Doprava Nový tovar
Kategórie
Default category

Plastové kity a stavebnice

Automobily

E-motion Pohybové efekty

Lietadlá HERPA

G - Záhradná železnica

TT - lokomotívy

TT - štartovacie sety

TT - vagóny

TT - koľajivo

TT - náhradné diely a súčiastky

TT - budovy a stavby

TT - figúrky a postavičky

TT - lampy a návestidlá

H0 - štartovacie sety

H0 - lokomotívy

H0 - vagóny

H0 - koľajivo

H0 - náhradné diely a súčiastky

H0 - budovy a stavby

H0 - figúrky a postavičky

H0 - lampy a návestidlá

H0e - modely mierky H0e

N - modely veľkosti N

N - budovy a doplnky

N - koľajivo

Stavba krajiny a doplnky

Generátory pary

Koľajiská

Digitál a elektronika

Príslušenstvo a literatúra

Nezaradené
Výrobcovia
Informácie
> Informácie o nás
> Train & Coffee Trnava

> Novinky
> Katalógy výrobcov
> Manuály a návody

> Kupujete darček?

> Trnavský deň modelovej železnice 2014

> Ochrana osobných údajov
> Ako nakupovať
> Obchodné podmienky
> Odstúpenie od zmluvy
> Možnosti dopravy
> Reklamácia

> Kontaktujte nás

> Užitočné odkazyModelové mierky HEADING_TITLE
Untitled document

ďż˝eleďż˝niďż˝né modely - ďż˝iďż˝e lokomotívy, vagóny, koďż˝aje, budovy, postaviďż˝ky a vaďż˝šina iných doplnkov sú modely vyrobené podďż˝a skutoďż˝nosti a podďż˝a mierky. U nás sú najbeďż˝nejšie modelové mierky TT, H0 (há nula) a N.

Ak kupujete darďż˝ek niekomu, kto uďż˝ modely má, je viac ako vhodné kúpiďż˝ mu darďż˝ek v rovnakej modelovej mierke (veďż˝kosti). Tieto modelové veďż˝kosti sú štandardizované podďż˝a noriem európskych ďż˝eleďż˝niďż˝ných modelov NEM (Normen Europäischer Modellbahnen). To znamená, ďż˝e lokomotíva v mierke TT bude môcďż˝ ďż˝ahaďż˝ vagóny v mierke TT a tie budú môcďż˝ jazdiďż˝ po koďż˝ajách v mierke TT (pozn. aj v jednotlivých mierkach existuje viac druhov koďż˝ají, preto je najvhodnejšie pouďż˝ívaďż˝ iba jeden druh, i keďż˝ väďż˝šinu z nich je moďż˝né v rámci jednej mierky vzájomne prepojiďż˝ a pouďż˝ívaďż˝, môďż˝e to však spôsobiďż˝ zbytoďż˝né komplikácie).

ozna�enie

 mierka

rozchod koďż˝ajníc

pribliďż˝né rozmery základného oblúka

  N 1:160 9 mm
 51 x 40 cm

 TT

 1:120

 12 mm

 70 x 85 cm

 H0

 1:87

 16,5 mm

 110 x 88 cm

 G (záhradná)

1:22,5
45 mm
150 x 120 cm
  

 Porovnanie najpopulárnejších modelových veďż˝kostí TT a H0 na dvoch podobných vagónoch

Porovnanie najpopulárnejších modelových veľkostí TT a H0

Porovnanie najpopulárnejších modelových veďż˝kostí TT a H0

 

Pokračovať
Predaj�a Trnava viac
Kamenn� predaj�a Modelov� �eleznica
�portov� 14, Trnava
(Zobraziďż˝ mapu)
< Otv�racie hodiny >
033 / 5591 555
✉ kontakt emailom
Tovar skladom mo�no uhradi� aj kartou:

VISA VISA ELECTRON MC
MAESTRO Discover DC
Ko��k viac
0 polo�iek
Z�avy viac
Mierka: TT Mierka: TT

Elektrická lokomotíva 240.075-2, Laminátka, ZSSK
Elektrick� lokomot�va 240.075-2, Lamin�tka, ZSSK
262,00ďż˝
199,00ďż˝

Novďż˝ produkty viac
Mierka: N

Manévrovací traťový personál
Man�vrovac� tra�ov� person�l
10,65ďż˝